Căutare fără sensibilitate la diferenţa între majuscule şi minuscule

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Să presupunem că doresc să execut o căutare fără sensibilitate la diferenţa între majuscule şi minuscule. Cum pot proceda? O modalitate ar fi utilizarea funcţiei natcasesort(), care sortează un tablou folosind o „ordine naturală”, care nu este sensibilă

Sortarea tablourilor

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Sortarea reprezintă o altă operaţie frecvent aplicată tablourilor. PHP furnizează o  suită de funcţii care facilitează sortarea unui tablou. De exemplu, un tablou poate fi creat după cum urmează:

Funcţia list()

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

O altă funcţie utilă în lucrul cu tablouri este funcţia list(), care vă permite să atribuiţi valori la numeroase variabile în cadrul unei instrucţiuni. Funcţia list() este deseori folosită cu funcţia each(), deoarece funcţia list() facilitează accesul separat la cheia şi la valoarea

Funcţia each()

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

 O altă funcţie utilă în parcurgerea tablourilor este each (). Funcţia each () returnează următoarea pereche cheie-valoare din tabloul specificat. Perechea cheie-valoare este returnată sub forma unui tablou asociativ cu patru elemente, după cum urmează: <tabel> *Cheie *Valoare *0 *Componenta cheie a perechii cheie-valoare curentă *1 * Componenta valoare a perechii cheie-valoare curentă *”key” *

Funcţia key ()

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Funcţia key() este corelată cu funcţia current(). Dacă funcţia current() retur­nează valoarea asociată elementului curent, funcţia key () returnează cheia asociată elementului curent. Iată un exemplu care ilustrează modul de operare al acestei funcţii:  $limbaje = array(10=>”Perl”, 20=>”PHP”, 21=>”Python”); $curent = current($limbaje); $cheie = key($limbaje); echo „<BR>functia current() a returnat $curent”; echo „<BR>functia key() a

Lucrul cu funcţii listă

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

În afară de modalităţile de parcurgere iterativă a tablourilor, PHP oferă numeroase funcţii care vă permit traversarea tablourilor, deplasându-vă înainte sau înapoi, după dorinţă. Prima dintre aceste funcţii este current(), care returnează valoarea curent al tabloului. Funcţia current() foloseşte un pointer intern de tablou pe care

Parcurgerea iterativă a unui tablou non-secvenţial

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

În unele limbaje de programare, parcurgerea unui tablou non-secvenţial este o operaţie complicată. Cu toate acestea, PHP 4 include o instrucţiune foreach care simplifică iteraţiile de acest gen. Instrucţiunea foreach are următoarea formă generală: foreach (tablou as $cheie =>$valoare) {corp} Instrucţiunea parcurge în mod iterativ tabloul denumit {tablou, stabilind valori adecvate pentru valorile variabilelor $cheie

Instrucţiunea continue

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

O instrucţiune corelată cu instructiunea break este continue. Instrucţiunea continue sistează iteraţia curentă a buclei, determinând evaluarea imediată a expre­siilor de incrementare şi de test. Ca un exemplu, să presupunem că doriţi să căutaţi în tabloul

Instrucţiunea break

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Observaţi că iteraţia continuă chiar şi după stabilirea unei identităţi. Când se caută într-un tablou, execuţia căutării poate fi sistată după găsirea elementului dorit; continuarea iteraţiei în tablou nu face decât să irosească resursele calculatorului, fară a afecta rezultatele operaţiei. Pentru a opri execuţia unei iteraţii, puteţi folosi instructiunea

Căutarea într-un tablou secvenţial

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Pentru a examina modul de utilizare a iteraţiilor, să ne concentrăm asupra problemei de a determina dacă un tablou conţine o anumită valoare. Iată un exemplu:   $limbaje = array(0=>”Perl”, 1 =>”PHP”, 2 =>”Python”); $cauta =”PHP”;